Archívum:

 2008 évi programok

Január

FESTÉSZETET  KEDVELŐK  KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

Január 10. csütörtök 16 óra

Luc Tuymans: Retrospektív ? Szenzációs kiállítás a Műcsarnokban.

A belga Luc Tuymanst a művészettörténész szakma és a műkereskedelem egyaránt korunk egyik legjelentősebb festőművészeként tartja számon.  Munkásságát összegző tárlat igazi exkluzív művészeti esemény Budapesten, kiváló alkalom minden festészet kedvelő számára, hogy korunk sztárjainak egyikével megismerkedjen.

Tuymans hétköznapinak egyáltalán nem nevezhető művészegyéniség, aki egy egész nemzedéket inspirált, stílust teremtett. Alkotói zsenije, melyet fiatalon a filmezés kötött le, végül újra a festészet felé fordult, hogy megújítsa annak nyelvezetét. Tuymans miközben tiszteletben tartja a festészeti tradíciókat, vásznain egybeolvasztja a korunkat meghatározó, a fényképet és a mozgóképet alapul vevő vizuális gondolkodást a festői alkotással. Művészi alkotói koncepciójának központjába az emlékezést és a történelmet állítja.

Találkozunk a Műcsarnokban, XIV. ker. Dózsa Gy. út 37. Hősök tere.

 

 

FESTÉSZETET  KEDVELŐK  KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

Január 23. SZERDA 17 óra !!!!! KIVÉTELES ALKALOM!!!!!

?Vágatlan változat - Festészeti pozíciók? Tárlatlátogatás az Ernst Múzeum-ban, tárlatvezető Készman József a kiállítás társkurátora.

Az Ernst Múzeum új vezetése nagyon nehéz, bátor és felelősségteljes munkával vállalta a kihívást, hogy megnevezzék azokat az új tendenciákat és jelenségeket, amelyek a festészet lehetséges útjait és értékeit meghatározzák napjainkban.

Az utóbbi években leginkább vitatott kérdés a fotográfia és a festészet viszonya volt. A szakembereket talán nagyon lekötötte ez a kérdés, és nem volt lehetőség, hogy olyan jelenségekről is szó essék, amelyek az ecsettel dolgozók alternatív elképzeléseit határozhatják meg.

Hová/hogyan tovább? Ezt a kérdést tették fel a kurátorok a Vágatlan változat című kiállítás alkotóinak keresése közben. A bemutatott festők munkáiban nagy szerepet kap a technika olyan alkalmazása, amely a szabadság mellett nem a valóság reproduktív ábrázolását, hanem inkább a festőiség kérdését, a szubjektív szemléletet helyezi előtérbe.

A kiállítás érvényes festészeti állásfoglalásokat, lehetséges pozíciókat igyekszik felmutatni 12 fiatal és középgenerációs alkotó munkáiból.  Ezeken a tárgyi világra utalás mellett jelentős szerepet kap a saját vízió létrehozásának igénye.

Találkozunk az Ernst Múzeumban, VI. Nagymező u. 8.

 

Február

FESTÉSZETET  KEDVELŐK  KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

Február 7. csütörtök 16 óra

KINCSEK A FILMTÁRBÓL: A magányos cédrus ? Csontváry, rendezte Lakatos Iván

Munkácsy inasa ? Rippl Rónai József, rendezte Lakatos Iván.

 

Nyilvánosan soha nem vetített filmek bemutatására kerül sor a Festészetet Kedvelők Körének szervezésében, a KRÓNIKAFILM támogatásával.

 

A KRÓNIKAFILM művészeti (és egyéb) filmjeinek jellegzetessége, hogy mind képi, mind pedig hangi oldalai eredeti forrásanyagokból, dokumentumokból születtek. Ezeket az anyagokat a modern film teljes technikai és dramaturgiai eszköztárának felhasználásával komponálták össze, így a nézőre gyakorolt érzelmi hatáson túl az ismeretszerzést is szolgálják.

 

A magányos cédrus Csontváry életének eseményeibe, gondolati világába avatja be nézőt. Képileg bemutatja a teljes hiteles Csontváry életművet(!!!), az elhangzó szövegek Csontváry írásaira, beadványaira és korabeli újságcikkekre épülnek. A film szellemisége a néhány éve elhunyt nagy művészettörténészünk, Németh Lajos, Csontváry legnagyobb magyar kutatójának, munkásságát tükrözi.

 

 

A Munkácsy inasa c. filmben Rippl-Rónai életművét - óriási festményanyagot látunk. Mindezt izgalmas keretben, a kort ábrázoló fotográfiák, mozgóképekbe ágyazva láthatjuk.  A film szövegét Rippl-Rónai és családtagjainak visszaemlékezéseiből, leveleiből szerkesztették meg az alkotók.

Találkozunk a Bálint Házban.

 

 

FESTÉSZETET  KEDVELŐK  KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

Február 14. csütörtök 16 óra 15 perc

A Vizuális Művészeti Formanyelv: Helyzet-viszonylatok 2, Bálványos Huba főiskolai tanár előadása

Törekvésünk, hogy jobban megértsük, mélyebben átéljük a képzőművészet alkotásait.

Amint egy vershez sem elég, ha az ember olvasni tud, úgy a képhez sem elég, ha az embernek nyitva a szeme. Egy versmondat csak forma; a versmondat a jelentése által épül be a vers tartalmába.

A kép témája ugyanígy csak külsődleges elem, tartalmi jelentését a képi megoldás által kapja meg.

Nézzünk meg, mi mindenből áll össze ez a képi formanyelv!

Kompozíciós elemek: Sorolások és kapcsolások; Monoton és pulzáló ritmus

A kép kompozícióján a képelemek elrendezését értjük. Az elemismétlések és elemváltások optikai rendezése vizuálisan szelíd vagy erős érzelmi hatásokat tud kelteni.

Az előadásra előképzettség nélkül minden érdeklődőt várunk.

Találkozunk XII. ker. Kiss János altábornagy utca 40. II. em. 212. terem

 

Március

 

FESTÉSZETET  KEDVELŐK  KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

Március 13. csütörtök 16 óra 15 perc

A Vizuális Művészeti Formanyelv: Kiemelés, hangsúly. Motívum-viszonyok és variációk. Bálványos Huba főiskolai tanár előadása

 

Törekvésünk, hogy jobban megértsük, mélyebben átéljük a képzőművészet alkotásait.

Amint egy vershez sem elég, ha az ember olvasni tud, úgy a képhez sem elég, ha az embernek nyitva a szeme. Egy versmondat csak forma; a versmondat a jelentése által épül be a vers tartalmába.

A kép témája ugyanígy csak külsődleges elem, tartalmi jelentését a képi megoldás által kapja meg.

Nézzünk meg, mi mindenből áll össze ez a képi formanyelv!

A kompozíció elemeinek rendezésén valójában a jelentést hordozó motívumok rendezését kell értenünk. Ez a viszony mindig segíti a kép ?olvasását?. Segíti?

Van néhány titka annak, hogy miért nézünk rögtön egy kép valamely helyére, s miért időzünk el más helyein hosszasabban. Mi az, ami később is visszajár emlékezetünkbe; s mi az, amit szeretnénk mielőbb elfelejteni?

Mindez csak a formaelemek kompozícióján múlik, vagy elválaszthatatlan azok jelentésétől?

 

Az előadásra előképzettség nélkül minden érdeklődőt várunk.

Találkozunk XII. ker. Kiss János altábornagy utca 40. II. em. 212. terem

 

FESTÉSZETET  KEDVELŐK  KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

Március 27. csütörtök 16 óra

Nem csak nézünk ? látunk is!

Általánosan elfogadott nézet, hogy a látás a tudástól függ, azaz minden ábrázolásnak van ismereti eleme, és ez a kortárs festészetre is érvényes.

A műalkotásokkal való ismerkedés folyamatáról többször beszélgettünk. Az elemzés során foglalkozunk a vizuális elemekkel, a kompozíciós elemekkel.

Felmerült a kérdés, hogy figurális és nonfiguratív alkotások esetén is alkalmazható-e így az elemzés? A válasz Igen! Nagyon széles ezen téma irodalma, az általunk alkalmazott vezérfonalat egy kanadai egyetemen dolgozták ki több évtizedes szakmai tapasztalatok alapján, részleteiben a Bálványos Hubától hallottakat alkalmazzuk.

 

A Bálint Házba hozott festménnyel ismerkedünk ez alkalommal, most az elemzésre fektetve a hangsúlyt és persze a vélemények megbeszélésére is jut idő.

Találkozunk a Bálint Házban.

December

FESTÉSZETET KEDVELŐK KÖRE ? a művészeti szépség Klubja

December 4. csütörtök 16 óra

A novemberi program folytatása

A festmény: Szabó Márton: Mélyvíz c. munkája

 

Ismét Szabó Márton festményét helyezzük a beszélgetés középpontjába.

 

Különleges jelenséget fogunk megfigyelni saját magunkon: hogyan változott meg az első benyomás alkalmával lerögzített véleményünk a képpel való ismerkedésünk végére. Az elemzés során sok rejtett részletre derítünk fényt és a vizuális nyelv feltárja titkait.

 

A háttér információkat magától a festőtől fogjuk megkapni, aki vendégünk lesz ezúttal.

 

Szabó Márton festőművész nem ismeretlen előttünk, hiszen pár éve A nagy mérleg c. képe nagy tetszést aratott és elemeztük is már. Márton barátunk figurális festő, aki mély gondolatok közlését tekinti festészete feladatának, ahogy tette ezt a Testvériség?! kiállításra készített munkájával.

 

Találkozunk a Bálint Házban.